ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 567 2484

บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายสไปแร็กซ์ ซาร์โก ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 16 ปี เราอยู่ในวงการการออกแบบติดตั้ง แก้ปัญหาระบบไอน้ำของผู้รับเหมา และเป็นที่ปรึกษาของทั้งภาครัฐบาทและเอกชน เราจึงทราบดีถึงปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบระบบไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอคือค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ก็ยังได้รับระบบไอน้ำที่ ไม่สมบูรณ์ เพราะความรู้ในด้านระบบไอน้ำในเมืองไทยยังขาดผู้รู้จริงเฉพาะด้าน บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด จึงเป็นทางออกให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด

สถานที่ตั้ง

19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

อีเมล

[email protected]