ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 567 2484

การติดตั้งกับดักไอน้ำ (Steam Trap) ให้มีประสิทธิภาพสูง

     กับดักไอน้ำ สไปแร็กซ์ FT43

     การติดตั้งกับดักไอน้ำ (Steam Trap) นั้น มีหลักการสำคัญคือ การไหลของคอนเดนเสท (Condensate) ต้องไม่ติดขัด โดยควรติดตั้งท่อไหลเข้าแบบเอียงลง มีขนาดใหญ่ ระยะทางสั้น และโค้งน้อย ในระบบแบบ Batch ควรมี Bypass valve เพื่อไล่อากาศออกก่อนเริ่มใช้งาน ติดตั้ง Drain separator เพื่อแยกไอน้ำกับน้ำ และหลีกเลี่ยง Group trapping ในกรณีที่มีอุปกรณ์หลายตัว

     ไอน้ำเป็นแหล่งความร้อนที่นิยมใช้ในหลายอุตสาหกรรม ด้วยคุณสมบัติเด่นคือสามารถให้ความร้อนปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว คงอุณหภูมิสม่ำเสมอ และส่งผ่านท่อได้สะดวก แต่ระหว่างทางไอน้ำอาจเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำคอนเดนเสทปะปนอยู่ ซึ่งหากไม่กำจัดออก จะสร้างปัญหาต่ออุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำในระบบ ดังนั้น การระบายคอนเดนเสทออกอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่อประสิทธิภาพการให้ความร้อนด้วยไอน้ำ

กับดักไอน้ำ (Type and Function of Steam Trap)

ก่อนติดตั้ง วาล์วอัตโนมัติ สตีม แทรป หรือ กับดักไอน้ำ ต้องรู้จักการเลือกกับดักไอน้ำ ที่เหมาะสม จะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และป้องกันปัญหาระบบไอน้ำ

1. กับดักไอน้ำแบบเทอร์โมสแตติก (Thermostatic Steam Trap)

     - ทำงานโดยอาศัยหลักการของอุณหภูมิ
     - มี 2 แบบหลัก คือ แบบไดอะเฟรม (Diaphragm) และแบบเทอร์โมสตัท (Thermostat)
     - เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบท่ีต้องการควบคุมอุณหภูมิ

2. กับดักไอน้ำแบบลูกลอย (Float Trap)

     -ทำงานโดยอาศัยหลักการของแรงดันไอน้ำ
     -มี 2 แบบหลัก คือ แบบลูกลอยอิสระ (Free Float) และแบบลูกลอยคาน (Lever Float)
     -กลไกเปิด-ปิด มาจากความหนาแน่นของไอน้ำและความร้อนที่แตกต่างกัน 

3. กับดักไอน้ำแบบถ้วยคว่ำ (Inverted Bucket Trap)

     - ทำงานโดยอาศัยหลักการของแรงดันไอน้ำและแรงโน้มถ่วง
     - มี 2 แบบหลัก คือ แบบถ้วยคว่ำธรรมดา (Standard Inverted Bucket) และแบบถ้วยคว่ำท่ีมีกลไกท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ (Balanced Pressure Inverted Bucke
t)
     - เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบที่ต้องการระบายคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่ำ

4. กับดักไอน้ำแบบเทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamic Trap)

     - ทำงานโดยอาศัยหลักการของความหนาแน่นของไอน้ำ
     - ใช้สำหรับระบบที่ต้องการระบายคอนเดนเสทที่อุณหภูมิสูงและต่ำ
     - ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงาน

กับดักไอน้ำ อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในระบบไอน้ำ

     กับดักไอน้ำ (Steam Trap) เปรียบเสมือนวาล์วอัจฉริยะที่ทำหน้าที่ระบายน้ำร้อน อากาศ และก๊าซออกจากระบบไอน้ำ ที่สำคัญที่สุดคือ ป้องกันการรั่วไหลของไอน้ำ ช่วยให้ระบบท่อไอน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาระบบไอน้ำ 

หน้าที่หลักของ กับดักไอน้ำ ที่มี 3 ประการ คือ

     -ระบายน้ำร้อนที่เกิดขึ้นให้ออกไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ระบบท่อไอน้ำมีอุณหภูมิคงที่
     -ปิดกั้นไอน้ำที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียพลังงาน ช่วยประหยัดพลังงาน
     -ระบายอากาศและก๊าซที่จะช่วยป้องกันปัญหาระบบไอน้ำทำงานผิดพลาด

กับดักไอน้ำ

แนวทางการติดตั้ง กับดักไอน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ

     ผู้ที่ควรทำการติดตั้งกับดักไอน้ำ สตีม แทรป (Steam Trap) ต้องเป็นช่างที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบท่อไอน้ำ ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งกับดักไอน้ำ หรือเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบท่อไอน้ำ โดยพิจารณาจากปัจจัยการติดตั้ง ดังนี้

     - ประเภทของกับดักไอน้ำ
     - ขนาดของกับดักไอน้ำ
     - ทิศทางการไหลของไอน้ำ
     - แรงดันที่ใช้งาน
     - อุณหภูมิที่ใช้งาน
     - วิธีการทดสอบการทำงาน

     ผู้ติดตั้งควรเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งกับดักไอน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่เข้าถึงได้ง่าย อยู่ห่างจากความร้อนสูง เป็นต้น โดยขั้นตอนต่อมา คือ ท่อที่จะทำการติดตั้งกับดักไอน้ำ ควรทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันกับดักไอน้ำทำงานผิดพลาด 

     เมื่อเริ่มทำการเริ่มติดตั้งให้ใช้เทปพันเกลียวกับท่อ เพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหล จากนั้นให้ทดสอบการทำงาน ว่ากับดักไอน้ำทำงานถูกต้องหรือไม่ หรือมีการรั่วไหลเกิดขึ้น ซึ่งหากติดตั้งไม่ดี จะทำให้เกิดการสึกหรอหรือชำรุดที่จะทำให้ไอน้ำรั่ว สูญเสียพลังงาน การตรวจสอบ ซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยในการติดตั้ง ผู้ปฎิบัติงานควรระวังความร้อนจากไอน้ำ โดยควรสวมใส่ถุงมือทนความร้อน หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง

จุดเด่นของกับดักไอน้ำ สไปแร็กซ์ ซาร์โก

     บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด จำหน่าย กับดักไอน้ำ สตีม แทรป แบรนด์ สไปแร็กซ์ ซาร์โก (Spirax Sarco) ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก มีประสบการณ์ยาวนานมาหลายปี มีสินค้าหลากหลาย เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรม 

Spirax Sarco กับดักไอน้ำ คุณภาพดี ยอดเยี่ยม

     -ประสิทธิภาพสูง ระบายน้ำร้อน อากาศ และก๊าซ ออกจากระบบได้อย่างรวดเร็ว 
     -ประหยัดพลังงาน ช่วยป้องกันการสูญเสียพลังงาน ไอน้ำมีอุณหภูมิที่คงที่
     -ปลอดภัย ผลิตจากวัสดุทนทาน ป้องกันการรั่วไหล ปลอดภัยในการใช้งาน
     -ทนทาน ผลิตจากวัสดุเกรดแข็งแรง ใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่าในการลงทุน

     บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด ให้บริการที่เป็นเลิศ ทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา การออกแบบ ทีมงานติดตั้ง แนวทางบำรุงรักษา ที่จะช่วยให้ท่านใช้งาน กับดักไอน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน ปลอดภัย ทนทาน

--------------------------------------------------------------------

สนใจติดต่อ
http://www.medifruit-valves.com 
medifruit.brandexdirectory.com
โทร : +66 25 672 484 , +66 86 889 5580